TERMENI ȘI CONDIȚII

Te rog să citești cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale magazinului online Sufletpentruhrana.ro.

Magazinul online www.sufletpentruhrana.ro este administrat de SAMARA CONSULTING SRL, CUI 16358073, cu sediul în strada Margine, nr. 33, localitatea Aninoasa, județul Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Comertului sub numărul J15/194/2009, capital social: 200 RON, reprezentată legal prin Elena Stanciu în calitate de administrator.

Continutul site-ului www.sufletpentruhrana.ro este proprietatea SAMARA CONSULTING SRL. și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea fără acordul scris al SAMARA CONSULTING SRL, a oricăror elemente de grafică web, imagini, texte, grafice, simboluri, email-uri, scripturi, programe și alte date regăsite în site, chiar dacă aceste elemente poartă marcaje de protecție, atrage după sine consecințele prevăzute de legislația în vigoare.

Acceptul Termenilor și Condițiilor de utilizare, implică întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

Elemente Definitorii

Vînzător – SAMARA CONSULTING SRL

Cumpărător – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Cont – secțiunea din site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale etc.).

Site – domeniul www.sufletpentruhrana.ro.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vînzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vînzătorului, prin intermediul Site-ului intenția de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vînzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Contract la distanţă – orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.

Conținut

  •   toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;
  •   conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorului de către Vînzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  •   orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vînzătorului Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
  •   informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vînzător într-o anumită perioadă;
  •   informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vînzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
  •   date referitoare la Vînzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Document – prezentele Termeni și Conditii

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail).

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vînzarea unui Bun și/sau Serviciu de către SAMARA CONSULTING SRL Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vînzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Contractul de vînzare – prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vînzătorul își derulează operațiunile comerciale.

Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii, are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

Contractul se consideră încheiat între Vînzător și Cumpărător în momentul în care Cumpărătorul începe procesul de descărcare a unui Bun sau Serviciu electronic.

Termene – toate termenele incluse în prezentul document se interpretează drept termene exprimate în zile calendaristice.

Politica de vînzare online

Comunicarea cu Vînzătorul se poate realiza cu ajutorul datelor de contact publicat eîn secțiunea de comenzi sau prin intermediul formularului inclus în secțiunea Contact de pe Site.

Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) sau euro (EUR).

Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vînzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

Dreptul de proprietate intelectuală

Conținutul definit în preambul, ce include logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă sufletpentruhrana.ro, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect.

Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decît cel original intenționat de sufletpentruhrana.ro. Includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al sufletpentruhrana.ro asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vînzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decît cu acordul scris expres al sufletpentruhrana.ro.

În cazul în care sufletpentruhrana.ro conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea sufletpentruhrana.ro pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare. 

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decît cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

Dacă sesizezi eventuale încălcări ale dreptului de autor te rog scrie pe adresa de email elena@sufletpentruhrana.ro.

Efectuarea comenzii

Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmînd a finaliza Comanda efectuînd plata prin modalitatea indicată pe site. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizarii Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii și acceptă obligația de plată.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vînzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

Vînzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

– invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de sufletpentruhrana.ro;

– neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

– datele furnizate de către Client/Cumpărător pe Site sunt incomplete și/sau eronate;

În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vînzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 10 (zece) zile de la data la care Vînzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

Bunurile și/sau Serviciile cumpărate de pe sufletpentruhrana.ro nu pot fi returnate odată ce sistemul electronic confirmă că a început procesul de descărcare a fișierelor electronice ce reprezintă Bunurile și/sau Serviciile oferite spre vînzare.

Produse, facturare și plăți

Prețurile sunt actualizate periodic, în funcție de cursul BNR.

Plata se poate realiza prin prin credit card – prin intermediul procesatorului securizat de plăți online MobilPay.

Prețul, modalitatea plată sunt specificate în Comandă. Vînzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Prețul de achiziție de pe factură va fi identic cu cel comunicat în momentul plasării comenzii. Prețurile afișate nu sunt purtătoare de TVA.

SAMARA CONSULTING SRL garantează buna funcționare a prezentului site, actualizarea conținutului, calitatea informațiilor prezentate, calitatea produselor de pe site șsi corectitudinea descrierilor.

Acceptarea

Se consideră facută atunci cînd Bunurile și/sau Serviciile corespund cu caracteristicile menționate în Comandă și în descrierea produsului de pe Site.

În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele și/sau Serviciile furnizate nu sunt conforme cu descrierea de pe Site, atunci Vînzătorul va remedia această temă.

Cookies

Suflet pentru Hrană folosește cookies pentru a îmbunătăți tipurile de mesaje și de conținutul afișat fiecărui cititor. Cookieurile nu oferă acces la computerul tău și la nicio altă informație personală înafara celor pe care agreezi să ni le divulgi de bună voie.

Poți opta să accepți aceste cookieuri sau să le respingi. Majoritatea browserelor de internet acceptă cookies automat, dar poți modifica acest aspect din setările browserului pe care îl folosești.

Newsletter

În momentul în care  Cumpărătorul îți crează un Cont pe Site, acceptînd Termenii și condițiile, acesta are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere din partea sufletpentruhrana.ro.

Datele preluate de la Client în scopul expedierii newsletterelor, pot și vor fi folosite de catre sufletpentruhrana.ro în limitele Politicii de confidențialitate.

Dezabonarea de newsletter se poate face în orice moment, folosind legatura special destinată din cadrul oricărui newsletter primat sau contactînd sufletpentruhrana.ro prin formularul de contact disponibil la secțiunea Contact de pe Site, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

Renunțarea la primirea newsletterului nu implică renunțarea la acceptul dat prezentului document.

Prelucrarea datelor personale

Conform Regulamentului 679/2016 sufletpentruhrana.ro colectează informații despre utilizatorii Site-ului,  atunci cînd aceștia vizitează site-ul, crează un cont sau plasează o comandă prin intermediul Site-ului. Datele colectate direct de la ultilizatori sunt: nume, prenume, adresă e-mail, număr de telefon, nume și adresă de livrare.

Scopul colectării acestor date este: informarea Cumpărătorilor privind situația contului lor de pe sufletpentruhrana.ro, informarea Cumpărătorilor privind evoluția și starea comenzilor, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de monitorizare a vînzărilor și comportamentul consumatorului.

sufletpentruhrana.ro colectează involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizate de catre browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către sufletpentruhrana.ro pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor săi sau cu scop statistic.

Datele colectate sunt disponibile partenerilor sufletpentruhrana.ro după cum urmează: procesatorul de plăți online cu cardul (SC Netopia SRL), serviciile de e-mail marketing (Mailchimp).  

Prin completarea datelor tale în formularul de creare de cont și/sau de Comandă declari că accepți necondiționat ca datele tale personale să fie incluse în baza de date sufletpentruhrana.ro și îți dai acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către sufletpentruhrana.ro.

sufletpentruhrana.ro nu este destinat și nu colectează prin intermediul site-ului, cu bună știință, informații de la copiii sub 18 ani.

Ca persoană vizată ai drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la tine iar sufletpentruhrana.ro  va respecta aceste drepturi și se va ocupa de interesele tale în mod corespunzător.

  • Dreptul de retragere a consimțământului: îți  poți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în orice moment.
  • Dreptul la rectificare: poți obține rectificarea datelor cu caracter personal care te privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal -care sunt utilizate continuu şi care sunt în posesia sau controlul nostru – exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi. 
  • Dreptul la restricție: poți obține restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă:

–         contești corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea, 

–         prelucrarea este ilegală și soliciți restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,

–         te opui prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale dvs. 

Poți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre tine inclusiv informații cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, dacă nu sunt colectate direct de la tine și cui i-au fost dezvăluite, dacă este cazul. Poți obține un exemplar de la noi, gratuit, conţinând datele cu caracter personal pe care le deținem despre tine. Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-ai putea solicita.  

Poți obține ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:

–         datele tale personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;

–         ai dreptul de a te opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal și să îți exerciţi acest drept de obiecţie la prelucrare;

–         datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

Dreptul de a depune o plângere: în cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, poți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiești sau unde a avut loc presupusa încălcare.

Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării. 

În anumite situații, este posibil să nu putem să îți acordăm acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza prevederilor legale. Dacă vom refuza solicitarea ta de acces, te vom informa cu privire la motivul refuzului.

În unele cazuri, este posibil să nu putem să îți căutăm datele cu caracter personal, din cauza elementelor de identificare furnizate în cererea ta. În astfel de cazuri, în care nu te putem identifica ca fiind persoana vizată respectivă, nu suntem în măsură să dăm curs solicitării tale de a exercita drepturile legale așa cum sunt descrise în această secțiune, dacă nu furnizezi informații suplimentare care să permită identificarea ta.

Pentru a exercita drepturile legale, te rugăm să ne contactezi  prin e-mail la elena@sufletpentruhrana.ro.

Livrare și retur

Odată ce plata unui Bun și/sau Serviciu este confirmată, Cumpărătorul beneficiază de opțiunea de a descărca Bunul și/sau Serviciul în format electronic. Vînzarea se consideră efectuată în momentul în care începe descărcarea fișierelor electornice ce reprezintă Bunurile și/sau Serviciile și din momentul descărcării acestea nu mai pot fi returnate, iar Cumpărătorul nu mai poate anula Comanda sau avea pretenții de returnare a sumelor plătite pentru Bunurile și/sau Serviciile în cauză.

Forța majoră

Nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzătora oricăreia dintre obligațiile contractuale, dacă neexecutarea a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

Partea care invocă forța majoră este obligat să aducă la cunoștință celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment. Partea care invocă forța majoră este exonerat de la această obligație în cazul în care evenimentul în sine o împiedică să o ducă la bun sfărșit.

Daca în termen de 15 zile de la data produceri, forța majoră nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea prezntului contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Partea care invocă forța majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

Dispoziții finale

sufletpentruhrana.ro îți rezervă dreptul de efectua modificări acestor prevederi, ale Site-ului/structurii acestuia/ Bunurilor și/sau Serviciilor fără notificare prealabilă a Clintului/Cupărătorului.

În limita prezentului contract, sufletpentruhrana.ro nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări care nu sunt efectuate de administratorul site-ului.